Plek 5 – De groene zandbij

In tegenstelling tot honingbijen zijn wilde bijen solitaire bijen. Ze maken nestgangen in hout of in de grond. In die nestgangen maken ze kamertjes en in elk kamertje wordt een eitje gelegd. De vrouwelijke bijen proppen de kamertjes vervolgens vol met stuifmeel, dat als voedsel dient voor de bijenlarven.

En daar zijn sommige bijtjes bijzonder kritisch in: ze halen hun stuifmeel maar bij één soort plant. Zo verkiest de kattenstaartdikpoot kattenstaart, de slobkousbij wederik en de lathyrusbij lathyrus. Ontbreekt de plant, dan is de bij er ook niet.

Foto: John Smit

50 verschillende soorten

Ook de groene zandbij is kieskeurig, ze haalt haar stuifmeel alleen van ereprijs. Dit kleine bijtje was tot voor kort erg zeldzaam in Nederland en werd alleen in Limburg gezien. Het is een zuidelijke soort, die profiteert van de opwarming van het klimaat. In vrij korte tijd heeft de groene zandbij zich in noordelijke richting uitgebreid. In 2020 werden de eerste exemplaren vastgesteld in Utrecht, op de Vier Lunetten.

De forten blijken een waar paradijs te zijn voor wilde bijen. Op en rond de lunetten leven ongeveer 50 soorten. Ze vinden in de vele grondwallen ideale omstandigheden voor het maken van nesten en in de hooilanden groeien veel bloemen. Waaronder de gewone ereprijs, de voedselbron voor de groene zandbij.

Het Lunettenpark: de onontdekte groene parel van Utrecht, op steenworp afstand van het centrum. Hier komen ongerepte natuur en militair erfgoed samen en beleef je elke keer weer iets nieuws.