Toekomst

In de toekomst beleef je het Lunettenpark optimaal! Naast de restauratie van de Vier Lunetten brengen we historische onderdelen van het gebied terug om ook de rijke historie van het militair erfgoed beter beleefbaar en inzichtelijk te maken. Dit levert hele toffe nieuwe wandelroutes, fietsroutes én zelfs routes over het water op waardoor de geheimen van het park ontrafelt kunnen worden. Kom je ook een kijkje nemen?

Restauratie

De herkenbare bakstenen bastions van Lunet I en II worden opgeknapt. We restaureren de verdedigingsmuren en de bekledingsmuren zodat deze weer jaren mee kunnen. Bij het opknappen van de forteilanden worden unieke natuurwaarden gekoesterd en versterkt door het inrichten van nieuwe verblijfsplaatsen voor vleermuizen en het verbeteren van leefomstandigheden voor wilde bijen.

Terugbrengen historie

Om het voorland van Lunet II weer meer betekenis te geven wordt het gebied voor Lunet II, het voormalige schoots- en inundatieveld, opengehouden en zichtrelaties hersteld. Ook wordt buiten de fortgracht van Lunet II het glacis, een aarden wal ter verdediging van het fort, herstelt. Hierdoor maken we het verhaal van de werking van de Lunetten weer zichtbaar.

In het glacis wordt ook de voorgracht herstelt met een trekpont of stapstenen om het water over te steken. Er kan op het de helling worden geklauterd of via een trap worden beklommen. Voor de natuur is dat ook interessant omdat je een grotere variatie krijgt van drogere en nattere plekken en daarmee een grotere variatie van dieren en planten.

Koningsweg

De Koningsweg wordt teruggebracht in originele staat. Vroeger lag hier naast de aarden wal ‘Damsluisbrug K’ (1875) een S-bocht om de naderende vijand te kunnen verrassen. Deze brug kon de watergang tussen de fortgracht van Lunet I en II afsluiten bij belegering. Hierdoor kon het inundatiegebied in voorland van de Vier Lunetten ‘onder water gezet’ worden. De Damsluisbrug K wordt weer in een vergelijkbare verschijningsvorm teruggebracht op de nog aanwezige fundering. Bijzonder is dat de originele balustrades, die opgeslagen liggen bij Monumentenwacht Utrecht, kunnen worden hergebruikt.

Open waterverbinding
Bij de aanleg van de brug maakt de 30 meter lange duiker plaats voor een open waterverbinding. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het water tussen de fortgrachten en draagt bij aan de ecologische waterkwaliteit in de watergang. De middelste passage onder de brug wordt geschikt gemaakt voor kanovaart.

Wandelen en fietsen

Door het achterland van de Vier Lunetten slingert een recreatieve, doorgaande wandel- en fietsroute. Deze volgt de voormalige lijn van de NHW, vanaf het Inundatiekanaal in de wijk Lunetten tot en met de Kromme Rijn. Via het hoofdpad krijg je zicht en oriëntatie op de forten, die met hun brug direct verbonden zijn met dit pad. Vanaf dit pad is al het moois van de waterlinie en bijhorende natuur te beleven. Vanaf het hoofdpad loopt een nieuwe wandelverbinding naar het Jaagpad langs de Kromme Rijn. Hierdoor takt het Lunettenpark op een voor iedereen toegankelijke manier aan op het druk bewandelde Jaagpad. Bij de Plofsluisbrug over de Kromme Rijn, bovenaan de trap, komt een informatiepunt met verblijfsplek.

Meer informatie over de ontwikkelingen en planning

Het Lunettenpark: de onontdekte groene parel van Utrecht, op steenworp afstand van het centrum. Hier komen ongerepte natuur en militair erfgoed samen en beleef je elke keer weer iets nieuws.