Ontwikkeling Lunettenpark stap verder!

Goed nieuws! Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 november 2022 de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het eerste deel van het Lunettenpark Integraal Programma van Eisen (IPvE) in Maarschalkerweerd vastgesteld.

We hebben de reacties (die tussen 9 juni en 11 juli 2022 gegeven konden worden) op het IPvE verzameld en geƫvalueerd. Na deze evaluatie zijn er wijzigingen verwerkt in het plan. De reacties zijn terug te vinden in de inleiding van de reactienota.

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten (IPvE deel 1) gaat de gemeente, in afstemming met omwonenden en belanghebbenden, het plan verder uitwerken tot een concreet ontwerp. De eerste werkzaamheden zullen al in de eerste helft van 2023 starten met het terugbrengen van een reconstructie van de oorspronkelijke Damsluisbrug in de Koningsweg. Ook wordt gestart met de aanleg van een wandelpad en een natuurvriendelijke oever langs de Oud Wulverbroekwetering. Eind 2023 starten we met de herinrichting van het voorland van Lunet II. Naar verwachting is Lunettenpark deel 1 in de eerste helft van 2024 gerealiseerd!

Tot die tijd wordt in 2023 verder gewerkt aan het IPvE deel 2. De uitvoering daarvan start eind 2024. Op deze manier is de ontwikkeling van het Lunettenpark weer een hele stap verder!

Het Lunettenpark: de onontdekte groene parel van Utrecht, op steenworp afstand van het centrum. Hier komen ongerepte natuur en militair erfgoed samen en beleef je elke keer weer iets nieuws.