Plek 7 – Het papegaaizwammetje

In Utrecht komen meer dan 1000 soorten paddenstoelen voor. Elke soort is kieskeurig ten aanzien van zijn groeiplaats. Sommige groeien bijvoorbeeld alleen op dood hout, andere weer alleen op een specifieke boom of juist alleen in lanen. Ze vertellen ons daarmee heel veel over de kwaliteit van de natuur in en om de stad. Zo ook het papegaaizwammetje.

Deze tot 10 cm hoge paddenstoel vinden we alleen op oude, met rust gelaten en niet bemeste bodems in graslanden. Op de Vier Lunetten zijn deze omstandigheden te vinden. De meeste bodems liggen er vele jaren ongestoord bij en door het beheer van maaien en afvoeren is sprake van bijzondere, schrale omstandigheden. De verschijning van het papegaaizwammetje is vaak dan ook een kroon op het werk van natuurbeheerders.

Herkenbaar voor iedereen

Vooral de jonge exemplaren zijn gemakkelijk te herkennen. Het papegaaizwammetje heeft een gestreepte hoed, steel en lamellen die felgroen gekleurd zijn. De hele paddenstoel is glad en bij vochtig weer slijmerig.

Bij oudere papegaaizwammetjes worden de hoeden en stelen geel tot okerbruin, maar de kenmerkende groene kleur blijft op z’n minst boven aan de steel zichtbaar. De aanwezigheid van de unieke groene kleur maakt het herkennen van het papegaaizwammetje voor iedereen mogelijk.

Het Lunettenpark: de onontdekte groene parel van Utrecht, op steenworp afstand van het centrum. Hier komen ongerepte natuur en militair erfgoed samen en beleef je elke keer weer iets nieuws.