Werk in uitvoering

Om het Lunettenpark nog toegankelijker en toekomstbestendiger te maken zijn er op dit moment allerlei herstelwerkzaamheden gaande op de forten. Zo worden de muren van Fort Lunet I en II gerestaureerd, de kazematten hersteld én wordt er overtollig groen op Fort Lunet II weggehaald voor betere toegankelijkheid. 

De komende maanden gaan we ook aan de slag met het toegankelijk maken van het achterland bij Fort Lunet I en gaan we aan de slag met de watergang van de  Oudwulverbroekwetering en de Koningsweg.

Lees hieronder hoe het staat met de  herstelwerkzaamheden van de historische Damsluisbrug.

Damsluisbrug in de Koningsweg: start 22 mei 2023

In de Koningsweg lag ter hoogte van de forten Lunet I en Lunet II tot 1962 een damsluisbrug. Deze brug was een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het water onder deze brug kon met houten balken worden tegengehouden. Zo konden stukken land onder water worden gezet.

Gebruik fundering oude brug

Bij het slopen van de brug hebben ze de fundering niet weggehaald. Een tijdje geleden is deze basis van de oude brug onderzocht. Deze blijkt nog goed te gebruiken, daarom hebben we besloten de brug opnieuw aan te leggen en deze oude fundering hierbij te gebruiken. De nieuwe brug wordt geen kopie van de oude brug, maar laat wel ongeveer zien hoe hij er uit heeft gezien. Voor de bouw van deze nieuwe brug is een paar weken geleden een bouwvergunning gegeven.

Kabels en leidingen

Op de plaats waar de brug moet komen, liggen in de grond heel veel kabels en leidingen. Deze moeten verhuizen naar een andere plaats. Om te zien waar deze kabels en leidingen precies liggen, graven we vanaf 22 mei 2023 een aantal gaten. Dit gaat vooral gebeuren in de bermen naast de weg. Mensen in de omgeving zullen hier weinig last van hebben. Na de zomervakantie hopen we te kunnen beginnen met de bouw van de brug. Daarover delen we later meer informatie.

Demobilisatie op hoog niveau

Op het moment is het grondwerk op Lunet II deels al gedaan. Vanaf de pontons zullen de werkzaamheden voor het herstellen van het metselwerk gedaan worden. We beginnen met het weghalen van loszittende en beschadigde stenen en het uithakken van de voegen. Daarna zullen we de muren deels opnieuw metselen en voegen. 

Het Lunettenpark: de onontdekte groene parel van Utrecht, op steenworp afstand van het centrum. Hier komen ongerepte natuur en militair erfgoed samen en beleef je elke keer weer iets nieuws.